Uslove Privatnosti Cookies

Uslove

Poules.com je tehnička platforma za organizovanje igara i ni na koji način nije odgovoran za sadržaj igara organizovanih na ovoj platformi.
Organizator igre je odgovoran za poštivanje Zakona o igrama na sreću i Kodeksa ponašanja promotivnih igara na sreću.

Da biste imali pravo na osvajanje nagrade, morate imati najmanje 18 godina.

Korisnik je fizičko lice i nije mu dozvoljeno da učestvuje sa više naloga na Poules.com.

Prije predaje promotivne nagrade, Poules.com ili njegovi partneri mogu tražiti dokaz o identifikaciji, kao što je kopija pasoša ili lične karte. Isključivo zbog zaštite od prevara i sprovođenja pravila o starosnoj granici, i neće se koristiti ni u koje druge svrhe.

Uvredljivo obraćanje ili fotografije nisu dozvoljene na Poules.com.

Poules.com nije odgovoran za sadržaj koji korisnici sami mogu mijenjati ili sadržaj bilo koje spoljne web stranice do koje se može doći putem linka na Poules.com.

Poules.com zadržava pravo da isključi ili ukloni korisnike sa web stranice, bez navođenja razloga.

Podaci koje Poulse.com prikuplja u svrhu učešća na ovoj web stranici biće tretirani povjerljivo i u skladu sa našom politikom privatnosti

Bez izričitog pristanka korisnika, Poules.com neće dati njegove ili njene podatke trećim licima.

Poules.com nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu učešćem u igrama organizovanim na ovoj platformi i savjetuje da učestvujete samo u igrama čijeg administratora poznajete i/ili mu vjerujete.

Pouls.com nije odgovoran za štetu nastalu uslijed rezultatskih grešaka, mrežnih, programerskih ili sistemskih grešaka, za nepotpune podatke ili nedostupnost web stranice. Trudimo se da izbjegnemo probleme i greške. Ako pronađete grešku, pošaljite e-mail na info@poules.com. Potom ćemo pokušati da otklonimo problem što je prije moguće.

Za greške ili nejasnoće u pravilima igre, greške u programiranju ili nepredviđene okolnosti, ne mogu se tražiti bodovi ili nagrade, Poules.com u ovome ima posljednju riječ.

Nakon završetka igre ili takmičenja, preporučujemo da provjerite svoje bodove ili bodove drugih igrača, u roku od 12 sati, i zatražite ispravku ako smatrate da je to prikladno. Ispravke se mogu odobriti, ali se ne mogu odobriti bez dodatnog objašnjenja. Poules.com ima posljednju riječ u ovome. U vezi sa ovom odlukom neće se ulaziti u dalju prepisku.

Poules.com može u bilo kom trenutku odlučiti da ispravi bodove, ako Poules.com smatra da je to opravdano. Neće se ulaziti u prepisku.


Poules.com može da vrši promjene na web stranici, nije u obavezi da se dopisuje o tome i nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu kao rezultat ove promjene.

Poules.com se neće smatrati odgovornim za posljedice odluka (naknadnih) (među)nacionalnih disciplinskih komisija i (među)nacionalnih sportskih federacija koje imaju bilo kakav uticaj na rezultate i/ili rangiranje na Poules.com.

Poules.com se ne može smatrati odgovornim za lične greške i ne može se voditi prepiska o rezultatima.

Sva prava intelektualne svojine, uključujući – ali ne ograničavajući se na – autorska prava, prava na žig i baze podataka koja se primenjuje na sav sadržaj (prednji i pozadinski) na web lokaciji su u vlasništvu Poules.com i ne mogu se koristiti ili kopirati bez izričite dozvole.

Poules.com nije odgovoran za štetu nastalu objavljivanjem bilo kog sadržaja na web stranici.

Ako igrate u igri nekog od naših partnera, morate prihvatiti uslove ove igre i oni su dodatak opštim uslovima Poules.com.