Podmínky Ochrana osobních údajů Cookies

Podmínky

Poules.com je technickou platformou pro pořádání her a v žádném případě neodpovídá za obsah her pořádaných na této platformě.

Organizátor hry odpovídá za dodržování zákona o hazardních hrách a Kodexu chování při propagaci hazardních her.

Abyste mohli získat výhru, musíte být starší 18 let.

Uživatelem je fyzická osoba a není dovoleno účastnit se s více účty na Poules.com.

Před předáním propagační výhry může Poules.com nebo jeho partneři požádat o prokázání totožnosti, například kopii pasu nebo občanského průkazu. Ty slouží výhradně k prevenci podvodů a k dodržování věkové hranice a nebudou v žádném případě uchovávány.

Na stránkách Poules.com není dovoleno používat urážlivé výrazy nebo obrázky.

Poules.com neodpovídá za obsah, který mohou upravovat sami uživatelé, ani za obsah externích webových stránek, na které se lze dostat prostřednictvím odkazu na Poules.com.

Poules.com má vždy právo vyloučit nebo odstranit uživatele z webových stránek bez udání důvodu.

S údaji, které Poules.com shromažďuje v souvislosti s účastí na těchto webových stránkách, bude nakládáno důvěrně a v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Bez výslovného souhlasu uživatele Poules.com neposkytne jeho údaje třetím stranám.

Poules.com neodpovídá za případné škody vzniklé účastí ve hrách pořádaných na této platformě a doporučuje účastnit se pouze her, jejichž správce znáte a/nebo jim důvěřujete.

Poules.com neodpovídá za škody vzniklé v důsledku herních, síťových, programových nebo systémových chyb, za neúplnost údajů nebo za nedostupnost webových stránek. Vynakládáme veškeré úsilí, abychom problémům a chybám předešli. Pokud zjistíte chybu, zašlete prosím e-mail na adresu info@poules.com. Poté se pokusíme problém co nejdříve odstranit.

V případě chyb nebo nejasností v pravidlech hry, programátorských chyb nebo nepředvídaných okolností nelze uplatňovat žádné nároky na body nebo ceny. Poules.com má v tomto ohledu rozhodující slovo.

Po skončení hry nebo závodu doporučujeme do 12 hodin zkontrolovat vlastní body nebo body ostatních hráčů a požádat o opravu, pokud ji považujete za vhodnou. Oprava může být udělena, ale také nemusí být udělena bez dalšího vysvětlení. Poules.com má v tomto směru konečné slovo. Žádná další korespondence ohledně tohoto rozhodnutí nebude zahájena.

Poules.com může kdykoli rozhodnout o opravě bodů, pokud to Poules.com považuje za oprávněné. Žádná korespondence nebude zahájena.

Poules.com může provádět změny na webových stránkách, není povinen o tom vést korespondenci a neodpovídá za případné škody vzniklé v důsledku této změny.

Poules.com nenese odpovědnost za důsledky (následných) rozhodnutí (mezi)národních disciplinárních komisí a (mezi)národních sportovních federací, která mají jakýkoli vliv na výsledky a/nebo pořadí na Poules.com.

Poules.com nemůže nést odpovědnost za osobní chyby a o výsledcích nelze vést žádnou korespondenci.

Veškerá práva duševního vlastnictví, včetně - mimo jiné - autorských práv, práv k ochranným známkám a databázím, která se vztahují na veškerý obsah (front end i back end) na webových stránkách, jsou vlastnictvím Poules.com a nesmí být použita nebo kopírována bez výslovného souhlasu.

Poules.com neodpovídá za škody vzniklé v důsledku zveřejnění jakéhokoli obsahu na webových stránkách.

Pokud hrajete ve hře některého z našich partnerů, musíte přijmout podmínky této hry a ty doplňují obecné podmínky Poules.com.