Termeni Confidențialitate Cookies

Termeni

Poules.com este o platformă tehnică pe care se organizează jocuri și nu este în niciun caz responsabilă pentru conținutul jocurilor organizate pe această platformă.

Organizatorul unui joc este responsabil pentru respectarea Legii privind jocurile de noroc și a Codului de conduită privind jocurile de noroc promoționale.

Pentru a fi eligibil pentru un premiu, trebuie să aveți cel puțin 18 ani împliniți.

Un utilizator este o persoană fizică și nu este permisă participarea cu mai multe conturi pe Poules.com.

Înainte de a înmâna un premiu promoțional, Poules.com sau partenerii săi pot solicita o dovadă de identificare, cum ar fi o copie a pașaportului sau a cărții de identitate. Acestea sunt pur și simplu pentru prevenirea fraudelor și pentru aplicarea limitei de vârstă și nu vor fi stocate în niciun caz.

Nu este permisă utilizarea unui limbaj sau a unor imagini ofensatoare pe Poules.com.

Poules.com nu este responsabil pentru conținutul care poate fi modificat de către utilizatorii înșiși sau pentru conținutul oricărui site web extern care poate fi accesat printr-un link de pe Poules.com.

Poules.com are întotdeauna dreptul de a exclude sau de a elimina utilizatorii de pe site-ul web fără a oferi niciun motiv.

Datele pe care Poules.com le colectează în contextul participării la acest site web vor fi tratate în mod confidențial și în conformitate cu politica noastră de confidențialitate.

Fără consimțământul expres al utilizatorului, Poules.com nu va furniza datele acestuia către terțe părți.

Poules.com nu este responsabilă pentru eventualele daune suferite prin participarea la jocurile organizate pe această platformă și recomandă să participați doar la jocurile al căror administrator îl cunoașteți și/sau în care aveți încredere.

Poules.com nu este responsabilă pentru daunele suferite ca urmare a erorilor de joc, de rețea, de programare sau de sistem, pentru caracterul incomplet al datelor sau pentru inaccesibilitatea site-ului. Facem toate eforturile pentru a evita problemele și erorile. Dacă găsiți o eroare, vă rugăm să trimiteți un e-mail la info@poules.com. Vom încerca apoi să corectăm problema cât mai curând posibil.

Pentru erori sau ambiguități în regulile de joc, erori de programare sau circumstanțe neprevăzute, nu se poate face nicio revendicare de puncte sau premii. Poules.com are ultimul cuvânt în această privință.

După încheierea jocului sau a cursei, vă recomandăm să vă verificați punctele proprii sau ale altor jucători în termen de 12 ore și să solicitați o corecție dacă considerați că este cazul. Corecțiile pot fi acordate, dar pot, de asemenea, să nu fie acordate fără explicații suplimentare. Poules.com are ultimul cuvânt în acest sens. Nu se va mai purta nicio corespondență cu privire la această hotărâre.

Poules.com poate decide în orice moment să corecteze punctele dacă Poules.com consideră că acest lucru este justificat. Nu se va purta nicio corespondență.

Poules.com poate efectua modificări ale site-ului, nu este obligat să corespondeze cu privire la aceasta și nu este răspunzător pentru niciun prejudiciu suferit ca urmare a acestei modificări.

Poules.com nu va fi trasă la răspundere pentru consecințele deciziilor (ulterioare) ale comisiilor disciplinare (inter)naționale și ale federațiilor sportive (intern)naționale care au vreo influență asupra rezultatelor și/sau clasamentelor de pe Poules.com.

Poules.com nu poate fi trasă la răspundere pentru erori personale și nu se poate face nicio corespondență cu privire la rezultate.

Toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv - dar fără a se limita la acestea - drepturile de autor, drepturile de marcă și drepturile de baze de date aplicabile întregului conținut (front end și back end) de pe site sunt deținute de Poules.com și nu pot fi utilizate sau copiate fără permisiunea explicită.

Poules.com nu este responsabilă pentru daunele rezultate din publicarea oricărui conținut de pe site.

Dacă participați la un joc al unuia dintre partenerii noștri, trebuie să acceptați termenii acestui joc, iar aceștia se adaugă la condițiile generale Poules.com.