Warunki Prywatność Cookies

Oświadczenie o ochronie prywatności

Poules.com działa zgodnie z holenderskim prawem o ochronie prywatności (Wet Bescherming Persoonsgegevens).

Poules.com przetwarza wyłącznie dane (osobowe) wprowadzone przez samego użytkownika. Adres e-mail i imię i nazwisko są niezbędne do wypełnienia, aby wziąć udział w Poules.com. Wszystkie inne dane (osobowe) nie są konieczne do wzięcia udziału w konkursie. Jeśli te dobrowolne dane zostaną wypełnione, mogą one zostać wykorzystane na przykład (ale nie tylko) do celów statystycznych. Zdjęcie to również dane osobowe.

Poules.com wykorzystuje dane dotyczące imienia i nazwiska w celu opublikowania rankingu lub statystyk. Biorąc udział w Poules.com użytkownik wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska na stronie. W przypadku pulek, których ustawienie prywatności "Pule są widoczne publicznie" jest wyłączone, imiona i nazwiska uczestników są widoczne tylko dla zalogowanych uczestników tej konkretnej pulek. Inne dane osobowe będą widoczne dopiero po wypełnieniu ich przez użytkownika.

Poules.com nie opublikuje adresu e-mail żadnego użytkownika na stronie internetowej.

Poules.com może użyć adresu e-mail do skontaktowania się z użytkownikiem lub do wysłania biuletynu z Poules.com. Zawsze istnieje możliwość wyrejestrowania się z tego biuletynu (na końcu wiadomości e-mail).

Poules.com nie udostępni adresu e-mail użytkownika osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika. Jeśli użytkownik chce uczestniczyć w jednej z ofert naszych partnerów, możliwe jest, że użytkownik zostanie zapytany przez naszych partnerów, czy zgadza się na wykorzystanie swojego adresu e-mail do otrzymywania informacji, biuletynu lub oferty.

Poules.com lub jeden z naszych partnerów może poprosić o dodatkowe dane osobowe, aby móc zaoferować użytkownikowi cenę. Te dodatkowe dane nie mogą być wykorzystywane w żadnym innym celu niż podanie ceny i nie są publikowane.

Poules.com przetwarza dane osobowe wyłącznie do zbiorczych celów statystycznych, a nie do indywidualnego śledzenia.

Poules.com może zmienić lub usunąć dane osobowe na żądanie. W tym celu skontaktuj się z Poules.com, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@poules.com. Większość danych osobowych może być również usunięta przez samego użytkownika za pośrednictwem strony Mój profil.