Warunki Prywatność Cookies

Warunki

Poules.com jest techniczną platformą do organizowania gier i w żaden sposób nie odpowiada za treść gier organizowanych na tej platformie.

Organizator gry jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ustawy o grach hazardowych oraz Kodeksu postępowania w zakresie promocyjnych gier losowych.

Aby móc otrzymać nagrodę, musisz mieć ukończone 18 lat.

Użytkownikiem jest osoba fizyczna i nie można uczestniczyć w grze, mając kilka kont na stronie Poules.com.

Przed przekazaniem nagrody promocyjnej Poules.com lub jej partnerzy mogą poprosić o dowód tożsamości, taki jak kopia paszportu lub dowodu osobistego. Służą one wyłącznie zapobieganiu oszustwom oraz egzekwowaniu limitu wieku i nie będą w żadnym wypadku przechowywane.

Zabrania się używania obraźliwego języka lub obrazów na stronie Poules.com.

Poules.com nie ponosi odpowiedzialności za treści, które mogą być modyfikowane przez samych użytkowników, ani za treści zawarte na zewnętrznych stronach internetowych, do których można dotrzeć za pomocą linku umieszczonego na stronie Poules.com.

Poules.com ma zawsze prawo do wykluczenia lub usunięcia użytkowników ze strony bez podania przyczyny.

Dane, które Poules.com gromadzi w ramach uczestnictwa w tej witrynie, będą traktowane jako poufne i zgodne z naszą polityką prywatności.

Bez wyraźnej zgody użytkownika Poules.com nie udostępni jego danych osobom trzecim.

Poules.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w wyniku uczestnictwa w grach organizowanych na tej platformie i radzi, by brać udział tylko w grach, których administratora znasz i/lub któremu ufasz.

Poules.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku błędów gry, sieci, programowania lub systemu, za niekompletność danych lub niedostępność strony. Dokładamy wszelkich starań, aby uniknąć problemów i błędów. Jeśli znajdziesz błąd, wyślij e-mail na adres info@poules.com. Postaramy się wtedy jak najszybciej usunąć problem.

W przypadku błędów lub niejasności w zasadach gry, błędów programistycznych lub nieprzewidzianych okoliczności nie można zgłaszać żadnych roszczeń do punktów lub nagród. Poules.com ma w tej kwestii ostateczne zdanie.

Po zakończeniu gry lub wyścigu zalecamy, abyś w ciągu 12 godzin sprawdził swoje punkty lub punkty innych graczy i poprosił o korektę, jeśli uważasz to za stosowne. Korekty mogą być przyznawane, ale mogą też nie być przyznawane bez dodatkowych wyjaśnień. Poules.com ma w tej kwestii ostateczne zdanie. W sprawie tego orzeczenia nie będzie prowadzona dalsza korespondencja.

Poules.com może w każdej chwili zdecydować o poprawieniu punktów, jeśli Poules.com uzna to za uzasadnione. Nie będzie prowadzona żadna korespondencja w tej sprawie.

Poules.com może wprowadzać zmiany na stronie, nie jest zobowiązany do prowadzenia korespondencji w tej sprawie i nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku tej zmiany.

Poules.com nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje decyzji (późniejszych) (między)narodowych komisji dyscyplinarnych i (między)narodowych federacji sportowych, które mają jakikolwiek wpływ na wyniki i/lub rankingi na stronie Poules.com.

Poules.com nie ponosi odpowiedzialności za osobiste błędy i nie może prowadzić korespondencji dotyczącej wyników.

Wszystkie prawa własności intelektualnej, w tym - ale nie tylko - prawa autorskie, prawa do znaków towarowych i baz danych, dotyczące całej zawartości (front-end i back-end) na stronie internetowej, są własnością Poules.com i nie mogą być wykorzystywane ani kopiowane bez wyraźnej zgody.

Poules.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z publikacji jakichkolwiek treści na stronie.

Jeśli grasz w grze jednego z naszych partnerów, musisz zaakceptować warunki tej gry, które stanowią dodatek do warunków ogólnych Poules.com.